Twintigste stempelkaart uitgereikt!

  • 31 maart 2016 - 21:37

In januari 2016 heeft Inloophuis Koffie Enzo de twintigste stempelkaart uit kunnen reiken. Het bestuur ziet hierin de bestaansreden bevestigd. Gracia Soldaat: “Dit betekent dat in korte tijd al twintig huishoudens geholpen zijn met kleding, speelgoed en boeken. De mensen die voor deze materialen komen blijven meestal nog koffie drinken en kletsen. Naast deze bezoekers mogen we op een gemiddelde dinsdagochtend zo’n tien gasten verwelkomen aan de koffietafel. Het is fijn dat al diverse inwoners van de gemeente Zuidplas de weg naar het inloophuis gevonden hebben.”

Wintermaaltijden in inloophuis goed bezocht

  • 20 januari 2016 - 14:40

De wintermaaltijden die door Inloophuis Koffie Enzo waren georganiseerd zijn goed bezocht met zo’n tien gasten per avond. Het was fijn om elkaar op deze manier te ontmoeten en samen te eten!

In december hebben diverse gezinnen, onder andere op uitnodiging van het CJG, inmiddels gebruik kunnen maken van het mooie aanbod aan speelgoed – welke voor deze actie gratis werd vertrekt. Hartelijk aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen. Ook bedankt voor de diverse gulle giften die de stichting heeft ontvangen. Hier zijn we erg blij mee.

Dankbericht

  • 16 december 2015 - 21:02

Gift Inloophuis Koffie EnzoDeze maand ontving Stichting Inloophuis Koffie Enzo twee mooie giften. Wij willen hier 'Kampvuur Zuidplas' en de dames van 'De Passage' erg voor bedanken! Deze ondersteuning maakt het mogelijk om de activiteiten van het inloophuis voor bewoners van Nieuwerkerk aan den IJssel verder te ontwikkelen.

Gratis wintermaaltijden

  • 7 december 2015 - 20:12

Op drie avonden in december biedt Inloophuis Koffie Enzo wintermaaltijden aan. Deze maaltijden zijn gratis en bedoeld voor inwoners van Nieuwerkerk aan den IJssel die in de donkere dagen van december wat warmte en gezelligheid kunnen gebruiken.

Pagina's