Speelgoedbank

De speelgoedbank beschikt over mooi speelgoed voor kinderen in alle leeftijden. De materialen worden verstrekt tegen een minimale vergoeding. Wil je gebruik maken van de speelgoedbank, dan ontvang je een anonieme stempelkaart. Hiermee zorgen we dat het speelgoed dat aan het Inloophuis beschikbaar is gesteld goed over meerdere adressen verdeeld kan worden.

Wij zijn heel blij met speelgoed, mits het schoon en heel is. Wil je nieuw of tweedehands speelgoed beschikbaar stellen aan het Inloophuis, kijk dan hier voor de voorwaarden en de inzamellocatie.

Hoe werkt uitgifte bij de speelgoedbank

Iedereen die gebruik wil maken van de speelgoedbank is van harte welkom bij Inloophuis Koffie Enzo. Gastvrouwen en -heren zullen je verwelkomen en koffie/thee aanbieden. Hier mag je gebruik van maken. Kleding, speelgoed en boeken afhalen kan tijdens de openingstijden van het Inloophuis (dinsdag- en donderdagmorgen) of op woendagmorgen na afspraak via kledingbank [at] koffie-enzo.com

Per gezin mag er per maand twee stuks speelgoed worden aangeschaft. De kosten van de artikelen zijn € 0,10 per stuk.

Wanneer een kind jarig is, mag er iets groters of iets gratis worden meegenomen. In dit geval zal de geboortedatum van het kind in paspoort of identiteitskaart worden gecheckt.